09/04/2012

Souvenirs de la fête de Pâques à la maison et à l'association KSMP

 

 Joyeuses fêtes de Paques 2012 à tout mes amis(es) de l'association KSMP de Châtelineau.

Wesołych Świąt od Wielkanocy 2012 r. do wszystkich moich przyjaciół (y) stowarzyszenia KSMP Châtelineau.

pâques,ouef,smigus-dyngus

 

 

Dans la tradition catholique les fêtes de Pâques sont les plus importantes de l'année. La Semaine Sainte qui les précède est remplie de méditations mais aussi d'attentes. L'atmosphère sérieuse se transforme rapidement en joie et en gaîté le Dimanche et le Lundi de Pâques. Pour commencer, le Samedi matin est réservé à la bénédiction des œufs décorés, de la nourriture, du sel, du pain..... Toute ces victuailles sont posées dans des paniers en osier et apportées à l'église. Ensuite se termine les préparatifs du petit déjeuner solennel du Dimanche Pascal composé essentiellement d'œufs qui seront partagés entre les convives
Par contre le Lundi de Pâques, en Pologne appelé " lany poniedzialek " ou " smigus dyngus " est le jour où l'on oublie les bonnes manières et les règles de bonnes conduites. On peut, même on doit, asperger d'eau nos proches et ils n'ont pas le droit de se fâcher. N'exagérons pas avec les personnes âgées, quelques gouttes suffisent pour le respect de la tradition. Avec les amis nous pouvons nous en donner à cœur joie.

                                                                                                                 

Wtradycj katolickiej Wielkanoc jest najważniejszym w roku, wielki Tydzień poprzedzający je wypełnia się medytacji, ale takżeoczekiwań. Poważna atmosfera szybko zamienia się w radość i wesołość w niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny. Na początek,w sobotę rano jest zarezerwowany dla błogosławieństwemzdobionych jaj, żywności, sól, chleb ..Wszystkie te artykuły spożywcze są umieszczone w wiklinowych koszach i doprowadzony do kościoła.Wtedy kończy przygotowania do uroczystegośniadania w niedzielę Pascal składa się głównie z jajek, którezostaną podzielone między gości. Przeciw przez Poniedziałek Wielkanocny w Polsce o nazwie "LanyPoniedzialek" lub "śmigus dyngus" jest dzień zapominamy, dobrych manier i zasad dobrego postępowania. Można, więc jeden musiwykorzystać strumień wody naszych bliskich i nie mają oni prawo być wściekły. Nie przesadzaj z osób starszych, kilka kropelwystarczy, aby szacunek dla tradycji.z przyjaciółmi możemy dać swoim sercu.

 

W poniedziałek lany zajączek zalany.
Kury z nim tańcują, jajka mu malują.
W poniedziałek lany zajączek zalany.
Kury z nim tańcują, jajka mu malują.
       Kogut wciąga kreskę, podkręca imprezkę.
Cała sala się buja, DJ gra Alleluja, aasiedząc cicho przy
tej sposobności z okazji Świąt życzę wam Wielkiej Miłości.

 

pâques,ouef,smigus-dyngus

 


D'où vient l'historique de smigus-dyngus ? Le mot smigus signifie "lacérer les jambes avec des branches de chatons" cela devait apporter du bonheur en aspergeant également d'eau. Celui qui voulait éviter " l'inondation " chez lui pouvait faire un don c'est- à-dire " dyngus " le plus souvent c'étaient des œufs. Ainsi des groupes de jeunes allaient d'une maison à l'autre et ramassaient des œufs pour donner ensuite aux pauvres. Gare à ceux qui ne veulent rien donner ; inondation garantie. Aujourd'hui Smigus Dyngus a surtout comme signification, le lundi mouillé !
Mais l'eau et les œufs ont quand même une signification symbolique. L'eau enlève le péché et les œufs symbolisent la vie et le renouveau - la joie du printemps. L'agneau symbolise le Christ. Jean Baptiste a dit :" Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ". 

 

pâques,ouef,smigus-dyngus

śmigus-dyngus

Gdzie historia śmigus-dyngus? Śmigus słowo oznacza "zgrać nogi zgałęzi kociąt" powinno to przynieść szczęście przez rozpylanie wody ze studni. Kto chciał uniknąć "zalania" w domu może dokonać wpłatyto znaczy, "Dyngus" najczęściej były jaja. I grup młodzieżowychwahała się od jednego domu do drugiego, a zebrane jajka do rozdaj ubogim wtedy. Biada tym, którzy nie chcą dać niczego gwarancjipowodzi. Dzisiaj jest śmigus dyngus zwłaszcza znaczenia, mokryponiedziałek!
Ale woda i jajka nadal mają znaczenie symboliczne.Woda gładzi grzech i jajka symbolizują życie i odnowy - radość z wiosny. Baraneksymbolizuje Chrystusa. Jan Chrzciciel powiedział: "Oto BaranekBoży, który gładzi grzech świata".

pâques,ouef,smigus-dyngus


La tradition du lapin de Pâques remonte au XII siècle, époque où l'on faisait croire aux enfants que c'est lui qui amène à la maison les œufs colorés. Les couleurs traditionnelles des fêtes sont le vert clair, (l'herbe fraîche) , représenté dans le panier par une branche de buis et le jaune faisant penser au soleil et aux beaux jours. Pour décorer la table il serait bien d'accentuer ces deux couleurs. Les enfants accepteront avec joie cette tâche. Surtout si la décoration des œufs leur est confiée. Nous pouvons ensuite les faire cuire dans du jus de betteraves, dans des épinards ou encore dans des épluchures d'oignons. En polonais on les appelle " kraszanki ". Par contre ceux qui sont décorés avec des motifs de l'art populaire, avec des techniques très variées (faites travailler votre imagination) s'appellent " pisanki ". Ce que les Polonais souhaitent à l'occasion de Pâques. Bonnes Fêtes, bon œuf et smigus-dyngus très aspergé. Alors je vous souhaite Joyeuses Fêtes de Pâques. La table bien mise, richement mise, voilà une des règles d’or des Pâques à la polonaise. Après la messe solennelle, la messe de Résurrection, un petit déjeuner de fête attend les Polonais, un vrai festin après le carême de 40 jours.
Ce repas symbolique débutera par l’œuf de Pâques, consacré à l’église le samedi saint, le raifort, maison de préférence, est incontournable pour la circonstance. Sur la table on retrouve l’agneau pascal, une pâtisserie confectionnée avec du beurre, du gâteau ou de la pâte d’amende. L’œuf, typique de cette fête, est décoré, souvent peint à la main. La table est riche en viande et en charcuterie, surtout le traditionnel jambon fumé, bien polonais, qui sera traditionnellement accompagné du barszcz.
Mais ne m’en voulez pas si les coutumes polonaises que vous connaissez ne sont pas tout à fait les mêmes… chaque région, chaque ville, chaque famille a ses propres coutumes, ses propres spécialités….
Joyeuses de Pâques à tout le monde !

Tradycja wielkanocnego zojaca sięga XII wieku, kiedy zrobiliśmy ze dzieci wierzą, że to on przynosi do domu kolorowe jajka. Tradycyjne kolory Bożego Narodzenia są jasnozielone (świeża trawa), reprezentowany w koszyku przez oddział przypominające pudełka i żółty na słońce i pogoda grzywny. Do dekoracji stołu byłoby dobrze, aby podkreślić te dwa kolory. Dzieci z radością przyjąć zadanie.Zwłaszcza jeśli dekorowania jaj im powierzonych. Możemy następnie gotować je w soku z buraków, w szpinaku lub cebula peelingów cali W języku polskim są one nazywane "kraszanki".Przeciwko tym, którzy są ozdobione motywami sztuki ludowej, z różnymi technikami (uczynić swoją wyobraźnię) nazywane są "pisankami".
Co Polacy chcą oznaczyć Wielkanoc. Wesołych Świąt i dobre jajko dyngus-śmigus bardzo rozpylany. Więc życzę Wam Wesołych Świąt.
Dobrze zastawiony stół, bogato ubrany, jest to jeden z złotych zasad polskiej Wielkanocy. Po Mszy, Msza Zmartwychwstania Pańskiego, święto śniadanie czeka na Polaków, prawdziwym leczeniu po upływie 40 dni Wielkiego Postu.
Ten symboliczny posiłek rozpoczyna się z jajkiem wielkanocnym, poświęcony w kościele w Wielką Sobotę, chrzan, najlepiej do domu to musi na tę okazję. Na stole znajdziemy baranka paschalnego, ciasta wykonane z masła, ciasto albo grzywny. Jaja, od święta, jest urządzony, często ręcznie malowane. Stół jest bogata w mięso i wędliny, zwłaszcza tradycyjna wędzona szynka, dobrze polski, który tradycyjnie towarzyszy barszcz.
Ale nie chcę go, jeśli wiesz, polskie zwyczaje nie są całkiem sama ... każdy region, każde miasto, każda rodzina ma swoje zwyczaje, swoje specjały ...
Wesołych świąt wiekanoc dla wszystkich!

La pologne d'autrefois https://sites.google.com/site/polognejadis/les-fetes-de-p...

 

 

 
 


15:58 Écrit par jean Dalgan | jean Dalgan | Pâques 2012 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pâques, ouef, smigus-dyngus, paola | Tags : pâques, ouef, smigus-dyngus, paola |  Facebook |  Facebook | |